Vilkår og betingelser

 

1. SPESIELLE BETINGELSER

Våre destinasjoner er mer utsatt for skiftende naturforhold enn normale feriedestinasjoner. Alt dette krever fleksibilitet, og reiseruten vår kan endres på kort varsel. Når det er mulig, vil slike endringer bli kunngjort før avtalen inngås.

Der eksterne forhold gjør det umulig å gjennomføre reisearrangementene, resulterer dette normalt ikke i en reduksjon i prisen på turen.

Vær oppmerksom på at våre reiser kan farer og ulykker kan oppstå. Du som kunde må være klar over at deltakelse skjer på eget ansvar.

Våre reiser foregår ofte i et forvitret område, og reiselogistikken er sårbar for dårlig vær. Vi vil gjøre det vi kan for å arrangere alternativ transport i dette tilfellet. Seil Bifrost kan ikke holdes ansvarlig for merkostnader. Nye billetter, transportkostnader, ombordstigning og losji etc. i dette tilfellet må du dekke deg selv.

2. DITT ANSVAR

Det kreves at du har tegnet en tilstrekkelig reiseforsikring.

Du er ansvarlig for å verifisere at mottatte reisedokumenter er i samsvar med din bestilling.

Noen av turene våre er fysisk og teknisk krevende. Det kreves derfor at du er i god fysisk og mental form og godt teknisk forberedt ved avreise. Kontakt Seil Bifrost for krav til fysisk form og teknisk ekspertise for turen din.

Du må følge instruksjonene gitt av reiselederne på turen.

Enhver truende eller ubehagelig oppførsel gir oss retten til å ekskludere deg fra resten av turen uten refusjon.

Du kan være ansvarlig for skader hvis du forsettlig eller uaktsomt påfører arrangøren tap.

Seil Bifrost påtar seg intet ansvar for tap eller ulemper forårsaket av den reisendes egen forsømmelse.

Ytterligere aktiviteter som kajakkpadling, gratis dykking, ski, sykling og fjellturer etc gjøres på deltakernes egen risiko. Seiling Bifrost deltar ikke i planlegging eller ansvar for turer og utflukter utenfor seiling, dersom dette ikke er spesifisert i turprogrammet.

3. BESTILLING / INNSKUDD / BETALING / ENDRING

Registrering / bestilling av turer må skje skriftlig eller elektronisk, og er bindende. Angreretten gjelder ikke reservasjonstjenester.

For kurs / reiser med et samlet beløp på under 10 000 kroner faktureres hele beløpet ved påmelding.

Endringer i bestillingen er mulig for turen innen samme sesong, forutsatt at endringen er mulig

4 SEIL BIFROST ANSVAR

Båtforsikringen vår dekker skader på passasjerene mens vi er om bord.

Sail Bifrost forplikter seg til å implementere et avtalt program for reiserute og innhold i samsvar med den utlagte reisebeskrivelsen, unntatt i begrensende omstendigheter utenfor vår kontroll.

5. ANNULLERING OG TILBAKEBETALING

Enhver avbestilling må være skriftlig eller elektronisk.

Refusjon ved kansellering av en tur skjer i henhold til følgende regler: Hvis turen blir avbestilt mellom 59 og 30 dager før avreise, vil 50 prosent av det totale reisebeløpet gå tapt. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avreise, vil 100 prosent av det totale reisebeløpet gå tapt.

Ved bestillinger der det kreves et bookinggebyr (båtleie), mistes kun gebyret når du avbestiller mer enn 60 dager før turen.

6. KLAGE- / Tvistspørsmål

Hvis du mener at det er en feil / mangel på turen, må du umiddelbart kontakte turleder. Hvis feilen / mangelen ikke blir rettet, og du vil annonsere på reisen når du kommer hjem, må en skriftlig, berettiget klage sendes til Seil Bifrost innen en måned etter turens slutt.

Hvis det oppstår tvist om forståelsen av de ovennevnte reisevilkårene, kan dette bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Hver søksmål må reguleres etter norsk lov.